Zakres usług

Tematyka związana z BHP jest bardzo obszerna i zależy od rodzaju prowadzonej działalności, liczby zatrudnionych pracowników oraz skali działalności firmy.

Podstawą prawa pracy w Polsce jest Kodeks Pracy, nakłada on na pracodawcę wiele różnorodnych obowiązków związanych z BHP. Zapewnienie pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków wykonywania pracy jest podstawowym obowiązkiem pracodawcy. Aby stworzyć bezpieczne warunki pracy, pracodawca powinien oceniać poziom bezpieczeństwa i jego zgodność z przepisami obowiązującego prawa oraz usuwać na bieżąco wszelkie stwierdzone zagrożenia.

Szkolenia BHP
Wstępne szkolenia pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz szkolenia okresowe mające na celu aktualizację i uzupełnienie wiedzy w zakresie BHP
Nadzór BHP
Wszystkie zalety outsourcingu czyli powierzenie zadań służby BHP specjalistom spoza zakładu pracy oraz idące za tym ograniczenie strat, napraw, kosztów pracy
Audyt BHP
Audyt z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy pozwala zidentyfikować wiele nieprawidłowości oraz podjąć działania profilaktyczne bez ponoszenia prawnych konsekwencji.
Ocena ryzyka
Pierwsza ocena ryzyka zawodowego przed oddaniem stanowiska pracy - jeden z podstawowych obowiązków pracodawcy, którego realizację kontroluje Państwowa Inspekcja Pracy

Kim jesteśmy


Celem Firmy jest wszechstronne wsparcie Klienta w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Firma kieruje swoją ofertę do pracodawców, którzy cenią sobie bezpieczeństwo pracowników, wysoki standard usług, elastyczność, przystępne ceny oraz terminową realizację zleceń.

Nasza oferta jest skierowana do wszystkich przedsiębiorców ceniących wysoki standard usług, przystępne ceny oraz terminowość.

Skontaktuj się z nami

DANE
BHP SPECJALISTA Kamil Magiera NIP 9492001919 REGON 365377408
Adres
ul. Mireckiego 27 lok. 90 42-208 Częstochowa / Polska
Kontakt
E-mail: biuro@bhp-specjalista.pl Phone:+48 500 49 63 89
Projektowanie stron internetowych Nitrodesign.pl