AUDYT BHP

Audyt z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy pozwala zidentyfikować wiele nieprawidłowości oraz podjąć działania profilaktyczne bez ponoszenia prawnych konsekwencji.

Okresowe przeprowadzanie audytów BHP pozwala pracodawcy określić poziom spełnienia wymagań prawnych oraz potencjalne zagrożenia dla bezpieczeństwa w zakładzie pracy. Umożliwia jednocześnie usunięcie niezgodności oraz wdrożenie możliwych rozwiązań prawnych i technicznych, w celu uniknięcia ewentualnych kar. 

Zakres Audytu BHP każdorazowo jest ustalany z Klientem.

Zależy on od oczekiwań oraz potrzeb Zleceniodawcy i kończy się dokładną analizą zastanego poziomu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.

Audyt może zostać przeprowadzony jednorazowo lub cyklicznie i obejmuje on:

  • kontrolę dokumentacji: ocena ryzyka zawodowego, , instrukcje, dokumenty potwierdzające szkolenia BHP pracowników, badania profilaktyczne, protokoły powypadkowe, itp.
  • rozmieszczenie oraz stan pomieszczeń i stanowisk pracy
  • przestrzeganie przez pracowników przepisów BHP

Audyt kończy się zaleceniami dotyczącymi możliwych rozwiązań w celu wyeliminowania wykrytych niezgodności.

Projektowanie stron internetowych Nitrodesign.pl