SZKOLENIA BHP

Każdy pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenia szkoleń okresowych w tym zakresie. Przepisy prawa obowiązującego w Polsce jasno określają częstotliwość, z jaką należy szkolić poszczególne grupy pracowników, w zależności od rodzaju wykonywanej pracy.

Doświadczenie w najtrudniejszych i najbardziej niebezpiecznych branżach oraz posiadane kwalifikacje gwarantują wysoki poziom szkoleń. Ważną zasadą jest indywidualne podejście do każdego szkolenia, z uwzględnieniem charakterystyki oraz potrzeb każdego Klienta.

Firma prowadzi szkolenia w dziedzinie BHP w pełnym zakresie, tj.:

  • szkolenia wstępne – wymagane przed dopuszczeniem pracownika do pracy na stanowisku
  • szkolenia okresowe – których celem jest aktualizacja oraz uzupełnienie wiedzy i umiejętności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

W swojej ofercie szkoleń okresowych BHP Firma proponuje szkolenia dla:

  • pracodawców i innych osób kierujących pracownikami
  • pracowników administracyjno-biurowych
  • inżynieryjno – technicznych
  • pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych
Projektowanie stron internetowych Nitrodesign.pl