Stały nadzór nad BHP

Jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy jest zapewnienie przestrzegania przepisów BHP. W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa pracowników oraz zgodności wykonywania pracy z obowiązującymi przepisami, pomocy w tym zakresie udzielić mu może Służba BHP.

Efektywnym oraz wygodnym rozwiązaniem jest powierzenie zadań Służby BHP specjalistom spoza zakładu pracy. Wykorzystanie outsourcingu należy do najtańszych strategii zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy. Ponadto w wyniku wdrażania przepisów prawnych w zakładzie pracy następuje poprawa warunków pracy zatrudnionych pracowników, co wiąże się z wymiernym ograniczeniem strat z tytułu niewłaściwego stanu BHP, takich jak koszty wypadków przy pracy, napraw parku maszynowego, kar nakładanych przez państwowe organy nadzoru, itp.

W ramach nadzoru Firma oferuje bogaty wachlarz rozwiązań, które pozwalają na skuteczne spełnianie wymagań przepisów prawnych:

  • audyt aktualnego stanu BHP w przedsiębiorstwie
  • okresowe kontrole oraz informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach, wraz z propozycją ich likwidacji
  • opracowanie oceny ryzyka zawodowego oraz przepisów wewnętrznych regulujących zagadnienia bhp
  • sporządzanie dokumentacji powypadkowej oraz związanej z chorobami zawodowymi
  • prowadzanie szkoleń wstępnych ogólnych oraz okresowych dziedzinie BHP
  • pomoc w reprezentowaniu Zleceniodawcy przed państwowymi organami nadzoru nad warunkami pracy
  • pomoc w opracowaniu dokumentacji związanej z przydziałem odzieży roboczej oraz środków ochrony indywidualnej
  • oraz wiele innych
Projektowanie stron internetowych Nitrodesign.pl