SPECJALISTA BHP

Tematyka związana z BHP jest bardzo obszerna i zależy od rodzaju prowadzonej działalności, liczby zatrudnionych pracowników oraz skali działalności firmy.

Podstawą prawa pracy w Polsce jest Kodeks Pracy, nakłada on na pracodawcę wiele różnorodnych obowiązków związanych z BHP. Zapewnienie pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków wykonywania pracy jest podstawowym obowiązkiem pracodawcy. Aby stworzyć bezpieczne warunki pracy, pracodawca powinien oceniać poziom bezpieczeństwa i jego zgodność z przepisami obowiązującego prawa oraz usuwać na bieżąco wszelkie stwierdzone zagrożenia.

Celem Firmy jest wszechstronne wsparcie Klienta w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Firma kieruje swoją ofertę do pracodawców, którzy cenią sobie bezpieczeństwo pracowników, wysoki standard usług, elastyczność, przystępne ceny oraz terminową realizację zleceń. Usługi obejmują przede wszystkim:
  • stały nadzór nad warunkami pracy,
  • szkolenia wstępne i okresowe,
  • ocena ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy,
  • pomoc w realizacji nakazów, zaleceń i decyzji organów nadzoru (PIP, PIS, itp.),
  • pomoc w postępowaniu powypadkowym oraz sporządzanie wymaganej dokumentacji,
  • opracowanie tabeli odzieży roboczej oraz środków ochrony indywidualnej,
  • opracowanie instrukcji BHP na stanowiskach pracy.
Projektowanie stron internetowych Nitrodesign.pl